နေ့ချင်းပြန်

ကျုံထော်ရေတံခွန် ၊ ကျောက်ကလပ် ၊ လုံမနီဥယျာဉ် ၊ ဘားအံဂူဘုရားများ ၊ ( နေ့ချင်းပြန်) စားရိတ်(ငြိမ်း) တဦးလျှင် အသွား အပြန် (၃၅၀၀၀ကျပ်)